Ik signaleer een domiciliewijziging

Om de wijziging te melden moet ik een brief of een e-mail naar de dienst Personen met een handicap sturen.

Dienst Personen met een handicap
Kruidtuinlaan 50 - bus 150
1000 BRUSSEL
demo@handiweb.be